Υπηρεσίες

Στόχος μας είναι να παρέχουμε λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, μέσω ενός πλήρως μηχανογραφικού περιβάλλοντος. Πάντα με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη, που για εμάς είναι πρώτα και πάνω απ' όλα «συνεργάτης».

Βασικές αρχές μας είναι η καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας - τιμής των υπηρεσιών μας και η συνεχής υποστήριξη του πελάτη.

Με συνεχή ενημέρωση για τις Φορολογικές και Λογιστικές μεταρρυθμίσεις και βασιζόμενοι στην χρήση σύγχρονων εργαλείων, είμαστε σε θέση να καλύψουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες που αφορούν κάθε είδος επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.

Πιο αναλυτικά το γραφείο μας καλύπτει:


Λογιστικά

 • Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων
 • Ενάρξεις-Μεταβολές-Διακοπές Εργασιών
 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Β' και Γ’ Κατηγορίας
 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Οικοδομικών Επιχειρήσεων, καθώς και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων που αφορούν την οικοδομή, από το αρχικό στάδιο μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου
 • Εκπλήρωση όλων των περιοδικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης
 • Δειγματικές-Οικονομικές αναφορές (reports)
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • Διεκπεραίωση Παντός Είδους Υποθέσεων σε Δ.Ο.Υ. και δημόσιους οργανισμούς


Φοροτεχνικά

 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω διαδικτύου, με δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης Εκκαθαριστικού Σημειώματος
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μέσω διαδικτύου


Εργατικά-Ασφαλιστικά

 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων
 • Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μέσω διαδικτύου
 • Συμβουλευτική επί εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων για Επιχειρήσεις και Ιδιώτες
 • Διεκπεραίωση Παντός Είδους Υποθέσεων σε ΙΚΑ, ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας


Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων (μέσω δικτύου συνεργατών μας)

 • Εγκατάσταση - υποστήριξη υπολογιστών και δικτύων
 • Μελέτη - εφαρμογή λύσεων κάλυψης μηχανογραφικών αναγκών
 • Αντιμετώπιση βλαβών - προβλημάτων


Υπηρεσίες Διαδικτύου (μέσω δικτύου συνεργατών μας)

 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων
 • Παροχή χώρου φιλοξενίας - hosting


Άλλες Υπηρεσίες

 • Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων εντύπων που αφορούν τη ρευματοδότηση ακινήτων
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (μέσω δικτύου συνεργατών μας)
 • Έκδοση Αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (μέσω δικτύου συνεργατών μας)
 • Μελέτες Πυρασφάλειας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (μέσω δικτύου συνεργατών μας)
 • Νομική Υποστήριξη (μέσω δικτύου συνεργατών μας)